Om mig

Kreativa Möten i Borås


Mentalt mediumskap, Andlig healing & Personlig utveckling


Om mig


Jag har alltid upplevt att det finns mer i vår värld än det vi kan se eller ta på men det fanns saker som jag var tvungen att lära mig och upptäcka om mig själv och min omvärld innan jag var mogen för att arbeta som medium.


Min väg fram till i dag har varit krokig och guppig men det är ju så livets resa blir till en resa full av liv,  erfarenheter och lärdom. Det är en resa där det hela tiden finns nya saker att upptäcka - man lär så länge man lever.


Jag har alltid varit intresserad av möten med människor och därför valt yrken där dessa möten blir till. Jag började mitt yrkesverksamma liv som undersköterska för att sedan utbilda mig till grundskollärare och förskollärare och idag studerar jag på Socionomprogrammet i Göteborg.

Mina arbeten och utbildningar har hjälpt till att forma mig till den jag är idag. Alla dessa möten med kurskamrater, arbetskamrater, patienter, anhöriga, barn, ungdomar och föräldrar i skolan och förskolan har lärt mig mycket om mig själv och mina medmänniskor. Mötena har även lärt mig att världen förändras beroende på med vems ögon jag ser på världen med eller vems perspektiv jag tar när jag betraktar den.


Det allra viktigaste mötet har varit med mig själv. Det krävs mod att möta sig själv och verkligen se sig själv med alla, både bra och mindre bra sidor, men det ger verkligen utdelning.


Jag tror även vi har åtskilligt att vinna på att skapa möten med de som dött och gått över i ett annat tillstånd både fysiskt och mentalt. De delar villigt med sig av glädje, kärlek och kunskap som kan ge oss  stöd under livets krokiga resa.

Det är i det kreativa mötet med andra och mig själv som jag får erfarenhet, utvecklas och lär.

 

Det är alla dessa kreativa möten jag har i mitt liv, med både människor här och människor från

 

andra sidan, som gör skillnad.

Det var på Terry Evans kursgård i Fanthyttan, www.creativexperiences.com, som jag gick min mediumutbildning. Den 2 september 2010 var jag klar och fick mitt diplom och våren 2015 fick jag mitt diplom som Bergsmeditationsledare.


För att titta närmare på mig själv, ta reda på vem jag verkligen är och lära känna mig själv på djupet har jag bl a använt mig av Terry Evans Bergsmeditation som är ett redskap för personlig utveckling. Jag har deltagit i bergsmeditationsgrupper under flera terminer ledda av Malou Thorman på Liv Lust Balans, www.livlustbalans.se.