Råd inför en sittning

Kreativa Möten i Borås


Mentalt mediumskap, Andlig healing & Personlig utveckling


Råd inför en medial sittning


När jag arbetar som medium arbetar jag för andevärldens organisation, jag är bara en neutral kanal som andevärlden använder för att få prata med dig.


Det är andevärlden som bestämmer vilken ande det är som ska komma eller vad det är andekontakten ska prata om. Andevärlden vet vilken andekontakt som är bäst för dig att få kontakt med just nu. Därför är det bra om du kommer med ett öppet sinnelag och tar emot den andekontakt som vill prata med dig. Är du positiv och har ett öppet sinnelag hjälper dessa positiva energier till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för sittningen.


Det är viktigt att du under sittningen inte berättar något om dig själv för mig. Jag vill bara att du svarar ja, nej, kanske eller jag förstår inte för att du inte ska tveka om att informationen jag ger kommer från andekontakten och inte från dig.


Eftersom det är andekontakterna som bestämmer vad de vill prata om eller berätta så kan inte jag svara på några frågor. Har du frågor och funderingar som du skulle vilja ha svar på vet andekontakterna om dessa frågor och om vi tillåter dem att svara på frågorna på sitt sätt blir det så mycket bättre. Ibland får du inte svar på dina frågor och då finns det även en mening med det.