Mentalt mediumskap

Kreativa Möten i Borås


Mentalt mediumskap, Andlig healing & Personlig utveckling


Mentalt mediumskap


När jag arbetar som medium arbetar jag med mentalt mediumskap.


Mentalt mediumskap innebär att en andekontakt arbetar genom mediumets sinne så att mediumet kan se anden, känna andens känslor och karaktär eller höra anden.


När ett medium ser anden eller det anden vill förmedla i fysisk form eller genom sin inre syn kallas detta för clairvoyance (klarseende).


Om ett medium hör andens röst eller hör rösten mentalt kallas det för clairaudience (klarhörsel).

 

Clairsentience (klarkänsel) är när ett medium känner/upplever det som anden vill förmedla.


Medium kan även uppfatta lukter, clairolfactrience och/eller smaker, clairgustance.


 

Läs mer om mentalt mediumskap, hur jag arbetar och vad jag vill med en medial sittning enskilt eller i grupp under menyfliken Mediala sittningar.